Zöf - Zusammenschluss Österreichischer Frauenhäuser

Mağdur Kadınlar

şiddet

Aile çok kadın ve çocuklar icin güvenli bir ortam değildir. Araştirmalara göre, dünyada her dördüncü veya besinçi kadın aile ici şiddet mağdurudur. Böylece kadınlar, şiddetsiz onurlu, özgür ve güvenli bir hayat yasama haklarinda kısıtlanmıs bulunuyorlar. şiddete her topluluk sinifında, eğıtım seviyesinden, dini ve etnik aidyetden, gelirden ve yaşdan bağımsız bir şekilde, karşıilaşılıyor. şiddet ilişikiler icerisinde eşit olmayan güc eğimlerinden kaynaklanıyor ve güc gösterisi ve kontrol uygulayabilmek icin kasitli kullanılıyor.

Aile ici şiddet nedir?

Aile icinde şiddet coğu kez kontrolun, baskinin ve kotu davranmanın karışık bir formu olarak gözetlenebilir. Buna her tür pskolojik, fiziksel ve cinsel yönden kötü davranışlar, ve ekonomik şiddet ve "stalking" dahildir.

çoğu zaman bir ilişkide çesitli şiddet formları uygulanmaktadır. Aile ici şiddetin bir kerelik olay olarak kalmasi nadir bir durumdur, çoğu zaman farklı dönemlerle gecmekdedır. Kötü davranma döneminden sonra barışma dönemi yaşanır, söz verişler, yeniden ümitlenme ve kisa süreliğine durumun düzelmesi yaşanır. Tecrübelere dayanarak, ilişkinin süresine göre, şiddetin sıklığı ve derecesi coğalıyor. şiddet iceren ilişkide bulunan kadınlar icin, ayrılma döneminde, şiddete uğramanın riski dramatik bir boyutda coğalıyor.

Güvenliğinize dikkat edin ve yardım cağırın!

şiddet ceşitleri

Piskolojik siddet: Sizin özdeğerinizi ve ruhsal sağlığınızı yıkmayı hedef almışdır, örneğin: sürekli tekrarlanan küfür etmeler, aşağlama, alcaltma, bağırma, tehdit etme, deli veya aptal muamelesi yapma, şiddet uygulama ile tehdit etmek vs… Coğu kez piskolojik şiddet ile sosyal izolasyon ve kontrol bağlantılıdır, örneğin: telefonla görüsme yasağı, ve olan telefon görüşmelerini, emailleri, Mesajları sürekli olarak kontrol etmek, is arkadaşlarla, arkadaşlarla veya başka aile üyeleri ile buluşma yasağı, evin icine kitlenmek veya kapida kalmak, vs…

Ayriyetden piskolojik şiddet aracığıyla ekonomik bağimlılık sağlamaya calısılır: Calişmaya izin vermemek, maddi durumları ve evrakları kontrol etmek, geliri elinden almak ve yönetmek, kendinize ait banka hesabının olmasına izin vermemek, bağımsız oturma izini almaya engel olmak, vs …

Fiziksel şiddet: Fiziksel yaralanma ile sonuclandıran her türlü kötü davranış olarak bilinir, örneğin: vurmak, tekme atmak, tokatlamak, saç çekmesi, eşya ile vurmak, boğmak, bıçakla yaralamak, vs…

Cinselleştirilmiş şiddet: Birinin kendi rızası olmadan cinsel bir eyleme zorlanmasını icerir, örneğin: porno film bakması, zorlama, veya tecavüz, vs… Evlilik icerisinde yapılan cinsel saldırılarda cezalandırılabilir.

Stalking: Bir ilişkinin bitişinde kişiyi, ayrılığı kabul etmeyip, ısrarla takip etme anlamına geliyor. Telefon teröru, yeni ikametgahını veya iş yerini araştırmak, gözetlemek, emailerle ve mesajlarla rahatsız etmek, vs…