Zöf - Zusammenschluss Österreichischer Frauenhäuser

Pomoć u sigurnoj kući za žene

Sigurne kuće za žene su ustanove koje pružaju zaštitu ženama i djecu, žrtvama porodičnog nasilja, u akutnoj krizi. Mi vam nudimo privremeni boravak i zasticeno mjesto gdje možete pronaći mir i povratiti svoju snagu. Mi vam pomažemo u suočavanju sa vašom životnom situacijom kao i u daljem planiranju života.

Kako doći u sigurnu kuću za žene?

Sigurne kuće za žene su dostupne 24 h na dan. Neovisno o vremenu, u sigurnu kuću možete uvijek biti primljeni. Nakon telefonskog razgovoru , u kojem nam objasnite vasu situaciju, dobijate nasu adresu. Zbog sigurnosnih razloga, adrese sigurnih kuća za žene nisu javne i čuvaju se u tajnosti.

Tko može doci u sigurnu kucu za žene

Svaka žena, koja je u opasnosti ili je žrtva porodičnog nasilja, može doći kod nas. Vaša nacionalnost, vjeroispovijest ili financijska sitacija ne igraju nikakvu ulogu. Sa sobom mozete povesti svoje dijete/svoju djecu. Bitno je da kod nas imate utočiste i sigurnost. Muškarci nemaju pristup sigurnoj kući za žene!

Naše ponude

U sigurnoj kući možete na miru razmisliti o budućnosti i šta dalje činiti. Vi odlučujete da li se želiti razdvojiti od vašeg partnera/muža, da li ćete podnijeti prijavu protiv njega ili pokrenuti pravni postupak. Saradnice sigurne kuce stoje vam na raspolaganju za savjetovanje i podršku u sprovodjenju vaših odluka.

Naša ponuda uključuje:

 • privremeni smještaj za vas i vašu djecu sve dok vaša situacija zahtijeva posebnu zašititu sigurne kuće,
 • pomoc u izradi sigurnosnog plan za vas i vašu djecu.
 • pratnju u kriznoj situaciji.
 • pomoć u prevazilaženju zdravstvenih posljedica nasilja.
 • stručno savjetovanje na psihosocijalnom i pravnom području.
 • pratnju na sud, policiju i druge službene ustanove.
 • pravnu i psihosocijalnu pomoć u krivičnom postupku.
 • pomoć u egzistencijlnim pitanjima.
 • planiranje budućnosti.
 • povezivanje sa drugim, za vas korisnim institucijama.
 • humanitarnu pomoć
 • Po potrebi, pomoć nakon izlaska iz sigurne kuće.

Šta ponijeti?

U hitnim slučajevima mozete doći i bez ičega. Mi cemo vam pomoci da iz vaseg stan uzmete najpotrebnije lične stvari. Ako imate vremena za pripremu, spakujte torbu sa odjećom, lične stvari, školsku opremu , omiljene igračke za djecu. Ponesite sljedeće dokumente od vas i djece:

 • Rodni list, vjenčani list, pasoš, prijavu stanovanja, itd ..)
 • E-Card (vlastitu i od djece)
 • potvrde o dječijem doplataku, presudu o starateljstvu nad djecom, itd.,
 • bankovne i kreditne kartice,
 • važne lijekova, potvrdu o vakcinisanju, liječničke ateste,
 • Ugovore (npr. ugovor o stanu i ugovor za mobilni telefon).

Vaš ključ od stana trebate zadržati, tako da, uz nasu i pomoć policije, možete uzeti najpotrebnije stvari iz stana.

Život u sigurnoj kući

U sigurnoj kući, žene i djeca žive zajedno sa drugim ženama i djecom. Ako prostorni uslovi to dopuštaju, svaka porodica ima svoju sobu, kuhinju i sanitarne prostorije dijele sa drugim stanarkama. Osim toga, postoje i zajedničke prostorije i prostorije za djecu i omladinu.

Vaš svakodnevni život u sigurnoj kući organizijete samostalno i odgovorni ste za vašu djecu. Ako vaša lična bezbijednost dopušta, možete i dalje ići na posao i voditi djecu u vrtić ili u školu.

Živjeti u sigurnoj kući je velika promjena jer dijelite život s mnogo drugih osoba. Upoznaćete žene, koje se nalaze u sličnoj situacijii. Suživot sa njima može vam biti podrška i olakšanje. Redovni sastanci svih stanarki pomaže u dobroj organizaciji zajedničkog života.

Budući da svaka žena ima različite zahtjeve, individualno se bavimo vašom problematikom. Redovna savjetovanja sa vašom savjetncom vam pomažu, da saznate gdje i na koji način možete najbolje dobiti pomoći.

Nadalje, naša ponuda uključuje obuku različitih profesionalnih skupine u društvu, organizovanje stručnih skupova kao i nastupe u javnosti s ciljem podizanja svijesti o problemu nasilja u obitelji.